KarinCarlander_photo-OleAkhoej.jpg
karincarlander_logo_650x280.png

COQUOLOGY 料理生活

台北市中山區中山北路二段39巷3號B2

 

niko bakery 日香吐司

台北市大安區四維路76巷11號1樓

02-2704-5225

 

TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店 南港店

台北市南港區忠孝東路七段369號2樓 (南港CITYLINKA棟2F)

02-2786-2869

 

> Online Store

 

誠品線上

https://www.eslite.com/

 

有.設計uDesign 

https://udesign.udnfunlife.com

 

citiesocial│找好東西

https://www.citiesocial.com/

 

Marais 瑪黑家居

https://www.storemarais.com/items/brand/520

ëÂêlÇÃìSî¬Å_ìSî¬ëÂ_ÉeÅ[ÉuÉãòη’áA.jpg
otona_logo_650x280.png

Breeze Super 微風廣場超市

台北市松山區復興南路一段39號B2 (微風廣場B2)

 

Breeze Super 微風南山超市

台北市信義區松智路17號B1 (微風南山B1)

 

living project 誠品信義店

台北市信義區松高路11號4F

02-8789-3388

 

COQUOLOGY 料理生活

台北市中山區中山北路二段39巷3號B2

 

TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店 高雄大立店

高雄市前金區五福三路59號1樓~2樓(大立百貨A館)

07-215-9016

 

> Online Store

 

美食加

https://www.tasterselection.com

 

有.設計uDesign 

https://udesign.udnfunlife.com

 

citiesocial│找好東西

https://www.citiesocial.com/

 

Hand Slide

https://www.handslide.co

 

愛飯團 

https://ifuntuan.com/

2179.jpg
2016_logo_650x280.png

COQUOLOGY 料理生活

台北市中山區中山北路二段39巷3號B2

 

> Online Store

誠品線上

https://www.eslite.com/

 

有.設計uDesign 

https://udesign.udnfunlife.com

 

citiesocial│找好東西

https://www.citiesocial.com/

akuri_02.jpg
kirihako_logo_650x280.png

Breeze Super 微風廣場超市

台北市松山區復興南路一段39號B2 (微風廣場B2)

 

Breeze Super 微風南京超市

台北市松山區南京東路三段337號2F (微風南京2F)

 

Breeze Super 微風南山超市

台北市信義區松智路17號B1 (微風南山B1)

 

living project 誠品生活松菸店

台北市信義區菸廠路88號2F

02-6636-5888

 

living project 誠品信義店

台北市信義區松高路11號4F

02-8789-3388

 

living project 勤美誠品綠園道

台中市西區公益路68號

04-2328-1000

 

COQUOLOGY 料理生活

台北市中山區中山北路二段39巷3號B2

 

TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店 高雄大立店

高雄市前金區五福三路59號1樓~2樓(大立百貨A館)

07-215-9016

> Online Store

 

有.設計uDesign 

https://udesign.udnfunlife.com

 

FoodHood 苗林選品

https://www.foodhood.com.tw/categories/kirihaco

 

citiesocial│找好東西

https://www.citiesocial.com/

 

掌生穀粒

https://shop.greeninhand.com/kirihaco_ricekeeper

 

愛飯團

https://ifuntuan.com/

IMG_7381.jpg
livrer_logo_650x280.png

Breeze Super 微風廣場超市

台北市松山區復興南路一段39號B2 (微風廣場B2)

 

Breeze Super 微風南京超市

台北市松山區南京東路三段337號2F (微風南京2F)

 

Breeze Super 微風南山超市

台北市信義區松智路17號B1 (微風南山B1)

 

living project 誠品生活松菸店

台北市信義區菸廠路88號2F

02-6636-5888

 

living project 誠品信義店

台北市信義區松高路11號4F

02-8789-3388

 

living project 勤美誠品綠園道

台中市西區公益路68號

04-2328-1000

 

TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店 南港店

台北市南港區忠孝東路七段369號2樓 (南港CITYLINKA棟2F)

02-2786-2869

 

TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店 高雄大立店

高雄市前金區五福三路59號1樓~2樓(大立百貨A館)

07-215-9016

 

COQUOLOGY 料理生活

台北市中山區中山北路二段39巷3號B2

 

> Online Store

誠品線上

https://www.eslite.com/

 

有.設計uDesign 

https://udesign.udnfunlife.com

 

citiesocial│找好東西

https://www.citiesocial.com/

 

Marais 瑪黑家居

https://www.storemarais.com

 

GQ SHOP 線上購物

https://shop.gq.com.tw/

 

媽咪

https://mamilove.com.tw/